March 2017 Updated Twinkas Script; Feb '17 MMM Clone

Tuesday, December 20, 2016

LYRICS: Mike Abdul- "Fuji Christmas" + A'Dam- "Keresimesi" Ft. Mike Abdul

PHOTO: Mike Abdul- "Fuji Christmas" + A'Dam- "Keresimesi" Ft. Mike Abdul (LYRICS)
Lyrics of the duo tracks released from the studios of Spaghetti Records. 'Fuji Christmas' and 'Keresimesi'. By Mike Abdul and A'dam. Enjoy this for the festive Season.

(PRELUDE)

Keresimesiii, odun ti de ooh (keresimesi ooh)
Odun ayo, odun ire, ire wole (keresimesi ooh)
Oni kaluku parapo, ka mope wa ooh (keresimesi ooh)
Ka je resi, je moimoi, pelu sicken (keresimesi ooh)

(HOOK)

Oya ooh, (O ya)
E fi jo tele be (O ya)
Pelu erin muse muse (O ya)
E se opo odun S'emi eeh ooh (O ya)
Igba ladun to n'egba to dara gaan (keresimesi ooh)
Keresimesi, odun yii o ni ye (keresimesi ooh)

(VERSE - 1)

Silent night, holy night; lale ojo sii
Mo gbo pe won se siha loke
Akorede ti de; maa bo, maa bo, maa bo, m'ori apere wa ooh
Ita torin de ni to de l'adun bere ooh
Eeh  o beree ooh, keresimesi ooh
Te ba ti de bii to nti sele ooh, ke y'owo siibi
E fun mi ni iresi, e fun mi ni turkey, e fun mi ni omi tutu ooh
Mo fe wo Shitta ooh kerere

(CHORUS)

Keresimesiii, odun ti de ooh (keresimesi ooh)
Odun ayo, odun ire, ire wole (keresimesi ooh)
Oni kaluku parapo, ka mope wa ooh (keresimesi ooh)
Ka je resi, je moimoi, pelu sicken (keresimesi ooh)

(HOOK2)

Oya ooh, O ya 
E fi jo tele be (O ya)
Pelu erin muse muse (O ya)
E se opo odun S'emi eeh ooh (O ya)
Igba ladun to n'egba to dara gaan (keresimesi ooh)
Keresimesi, odun yii o ni ye (keresimesi ooh)

(VERSE - 2)

Brother to nwo mi ooh; wetin you dey look?
Aunty to nwo ran ooh; inu mi lo dun
I am very very happy, mo ri December yii ooh
What more can I say? E wa kaa jo yoo
Kaa jo yoo ooh, l'ateni d'ola ooh
Te ba ti de bii to nti sele ooh, e y'owo siibi
E fun mi ni iresi, e fun mi ni turkey, e fun mi ni ohun mumu
Mo fe wo Shitta ooh d'ero ooh

(CHORUS)

Keresimesiii, odun ti de ooh (keresimesi ooh)
Odun ayo, odun ire, ire wole (keresimesi ooh)
Oni kaluku parapo, ka mope wa ooh (keresimesi ooh)
Ka je resi, je moimoi, pelu sicken (keresimesi ooh)

(FINALE)

Oya ooh, (O ya)
E fi jo tele be (O ya)
Pelu erin muse muse (O ya)
E se opo odun S'emi eeh ooh
Igba ladun to n'egba to dara gaan (keresimesi ooh)
Keresimesi, odun yii o ni ye (keresimesi ooh)

[MUSIC LYRICS]: Mike Abdul- "Fuji Christmas" + A'Dam- "Keresimesi" Ft. Mike Abdul

No comments:
Write comments